O nasKoło nr 8 Gniezno - Miasto, założone zostało w dniu 18 kwietnia 1948 r. Grupa zapaleńców, miłośników wędkowania, mimo trudnych warunków powojennych, postanowiła utworzyć koło wędkarskie w mieście Gnieźnie. Koledzy Stanisław Ryczkowski, Józef Ruberecht, Stanisław Torzewski, oraz Bolesław Klaudziński, zwołali pierwsze założycielskie zebranie w sali Cukrowni. Pierwszym Prezesem Koła wybrano Kolegę Bolesława Klaudzińskiego. Od powstania Koła do roku 1965 brak jest śladowych dokumentów. W 1965 roku została założona kronika Koła, która opisuje działalność, sportową, turystyczną oraz wiele przeprowadzonych akcji takich jak " Sprzątanie Świata". Kronika jest prowadzona na bieżąco do chwili obecnej. Jak wynika z Kroniki najdłużej pełniący obowiązki Prezesa w naszym kole, to wieloletni i zasłużony działacz, nagradzany najwyższymi odznaczeniami PZW, śp. Mieczysław Podlawski. W 1998 roku w 50 rocznicę powstania Koła, podczas Mszy Św. w Gnieźnieńskiej Katedrze został poświęcony Sztandar Koła nr 8, który stał się symbolem naszej działalności związkowej.